Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

 
evden eve nakliyat evden eve
 
Galerie foto
 

Actiune de informare cu privire la egalitatea de sanse si gen in legislatia nationala si a Uniunii Europene


In cadrul activitatii A8 Organizarea unei campanii de informare si de crestere a constientizarii si schimb de bune practici, inclusiv in institutii de educatie. Campania se va adresa publicului tinta (tineret, studenti) pentru a-l informa in domeniul egalitatii de sanse si a prevenirii discriminarii. Schimbul de bune practici va fi realizat in cadrul forumului anexat site-ului" a avut loc actiunea de informare cu titlul Actiune de informare cu privire la egalitatea de sanse si gen in legislatia nationala si a Uniunii Europene".

 

Dupa prezentarea generala a proiectului, a obiectivelor generale ale acestuia si a obiectivelor specifice, s-au prezentat aspectele referitoare la actiunea de informare cu privire la egalitatea de sanse si gen in legislatia nationala si a Uniunii Europene, in vederea familiarizarii publicului tinta constituit din tinere antreprenoare din cadrul APM Cluj. Au fost vizate urmatoarele aspecte:

 

  • Informare generala cu privire la Conceptul de egalitate de sanse si gen, conform caruia toate fiintele umane sunt libere sa-si dezvolte capacitatile personale si sa aleaga fara limitari impuse de roluri stricte; faptul ca diferitele comportamente, aspiratii si necesitati ale femeilor si barbatilor sunt luate in considerare, evaluate si favorizate in mod egal inseamna ca femeile si barbatii se bucura de aceeasi libertate de a-si realiza aspiratiile.
  • Informare cu privire la reglementarile legislative ale Principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati si a finalitatii urmarite prin adoptarea acestor masuri atat la nivel national, cat si la nivelul Comunitatii Europene.
  • Informare cu privire la principalele acte legislative ce vizeaza egalitatea de sanse intre femei si barbati. In acest context s-au facut referiri la: OUG nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata; Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, prin art. 16 privitor la egalitatea intre barbati si femei si nediscriminarea, cu modificarile si completarile ulterioare, dar si la Art. 21 alin. (1) din Carta UE privind Drepturile fundamentale, conform caruia orice discriminare bazata pe orice criteriu precum sex, rasa, culoare, etnie sau origine sociala, trasaturi genetice, limba, religie sau credinta, opinie politica sau de alta natura, apartenenta la o minoritate nationala, proprietate, nastere, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala este interzisa.

 

Catre galeria foto.